Hướng dẫn mua điện trung áp

Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 18 ngày làm việc.

Các địa điểm tiếp nhận yêu cầu của khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp...

Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 18 ngày làm việc.

Gói thầu: Mua sắm vật tư công trình: Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thôn...

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh. - Tên gói thầu: “Gói thầu: Mua sắm vật tư công trình: Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông trên trụ điện lực năm 2015”. - Tên dự án: Mua sắm vật tư công trình: Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông trên trụ điện lực năm 2015.

Mua sắm xe tải nhẹ

- Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh. - Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm xe tải nhẹ. - Tên dự án: Mua sắm xe tải nhẹ. - Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2015.

Mua sắm xe tải cẩu

- Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh. - Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm xe tải cẩu. - Tên dự án: Mua sắm xe tải cẩu. - Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2015. - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Mua sắm xe ô tô bán tải

- Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh. - Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải. - Tên dự án: Mua sắm xe ô tô bán tải. - Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2015.

Quy định cấp điện trung áp (rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng)...

Thủ tục cấp điện mới khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp. (images/thu_tuc_cap_dien_moi_khach_hang_mua_dien_tu_luoi_dien_trung_ap.doc) Lưu đồ cấp điện trung áp (images/stories/article/Luu_do_cap_dien_trung_ap.xls). Mẫu giấy đề nghị cấp điện có xây dựng đường dây và trạm biến áp chuyên dùng (images/stories/article/BM_01_Mau_giay_de_nghi_cap_dien_co_xay_dung_dd_va_TBA_chuyen_dung.doc). Giấy đăng ký thiết bị dùng điện chủ yếu (images/stories/article/BM_02_-_giay_đang_ky_thiet_bi_dung_dien_chu_yeu.xls). Biểu đồ phụ tải (images/stories/article/BM_03_Bieu_do_phu_tai.xls). 04 BM 02 Hướng dẫn ghi Giấy đề nghị mua điện (images/04_BM_02_Huong_dan_ghi_Giay_de_nghi_mua_dien_.doc). 530UBND tỉnh chỉ đạo về thời gian cấp điện trung áp. (images/530_UBND_tinh_chi_dao_ve_thoi_gian_gian_cap_dien_trung_ap.compressed.pdf) BM 05 Thoả thuận đấu nối PCTN. (images/BM_05_Thoa_thuan_dau_noi_PCTN.doc) BM...

Quyết định 2256 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện ngày 12-03-2015...

Tải Quyết định 2256 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện ngày 12-03-2015 tại đây (images/stories/article/QD_2256_cua_BCT_-_giadien_2015_-_web.pdf).

012345678

Liên kết websiteThủy điện Sơn La

Alternative flash content

Requirements

Tổng lượt truy cập

1182255
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả:
1609
2492
39941
1182255

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

Hiện có:21 khách trực tuyến

Tìm kiếm

Thư viện Video Clip

CẨM NANG TIẾT KIỆM ĐIỆN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

EOffice